Algemene voorwaarden website Fluent Conveyors

Laatst gewijzigd in januari 2020

Juridische disclaimer:

Deze gebruiksvoorwaarden moeten worden beschouwd als onderdelen van de Fluent Conveyors LLC ("Fluent") -website. Het gebruik van de website van Fluent en van alle sitegerelateerde diensten die door de website van Fluent worden geleverd, is onderhevig aan uw naleving van de onderstaande voorwaarden. Door de website van Fluent te gebruiken, erkent u dat u ermee instemt gebonden te zijn aan alle onderstaande voorwaarden. Gebruik de website van Fluent niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden:

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Fluent en met of zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan een gebruiker worden gewijzigd door de gewijzigde voorwaarden op de Fluent-site te plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden zijn automatisch van kracht onmiddellijk nadat ze voor het eerst zijn gepost. Door deze website te gebruiken, bent u gebonden aan een dergelijke wijziging of herziening; Bezoek daarom regelmatig deze pagina om de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden te lezen.

Links naar sites van derden:

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Deze andere sites staan niet onder controle van Fluent en Fluent is niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie, inclusief maar niet beperkt tot updates of verdere links op deze andere websites. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden en het opnemen van een link betekent niet dat de Fluent of de website van Fluent deze onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het bekijken van deze andere websites.

Productinformatie:

Deze website kan informatie bevatten over de producten en diensten van Fluent. Fluent zal proberen om accurate en tijdige informatie te verstrekken over haar producten en diensten. Fluent garandeert echter niet dat deze informatie volledig, accuraat of up-to-date is en Fluent behoudt zich het recht voor om informatie over Fluent en zijn producten en diensten op elk moment te wijzigen, wijzigen, vervangen of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot prijzen, betalingen, specificaties, uitrusting, materialen, ontwerpen, beschikbaarheid van producten, timing en levering.

Informatie van derden:

Deze website kan informatie bevatten die is verstrekt door of afkomstig is van een derde partij. Hoewel Fluent zijn best zal doen om ervoor te zorgen dat deze informatie nuttig en nauwkeurig is, is Fluent niet verantwoordelijk voor de volledigheid, authenticiteit of nauwkeurigheid van deze informatie en wordt deze informatie alleen voor uw gemak aan u verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het verifiëren van de volledigheid, authenticiteit en nauwkeurigheid van deze informatie.

Afwijzing van garanties:

Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website correct en correct is, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de website van Fluent op eigen risico is. Fluent wijst alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af voor alle inhoud op de website van Fluent. Fluent geeft geen enkele garantie dat de website van Fluent of de hierin verstrekte informatie ononderbroken, foutloos, tijdig, veilig zal zijn of zal voldoen aan uw vereisten. Het downloaden van informatie of advies verkregen van de website van Fluent, zowel schriftelijk als mondeling, is voor uw eigen discretie en risico. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat ongeautoriseerde toevoegingen, verwijderingen en, gevolgen van het downloaden of verkrijgen van informatie van de website van Fluent, inclusief maar niet beperkt tot schade aan gegevens of computersystemen.

Beperking van aansprakelijkheid:

Fluent is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst of enige directe of indirecte speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website van Fluent, zelfs als Fluent is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade .Fluent kan en kan de inhoud van berichten of berichten van gebruikers op deze website niet controleren, censureren of bewerken. Alleen de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun berichten en de gevolgen van dergelijke berichten. U dient zich ervan bewust te zijn dat als u vrijwillig persoonlijke informatie (bijv. Gebruikersnaam, e-mailadres, enz.) Op deze website openbaar maakt, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen en kan resulteren in ongevraagde berichten van andere partijen.

Auteursrechten en handelsmerken:

De inhoud van deze website is het exclusieve eigendom van Fluent en kan worden beschermd door toepasselijke copyright- en handelsmerkwetten. Alle rechten voorbehouden.

Laatst gewijzigd in april 2016