Bio-brandstof

vertrouwd door wereldwijde merken

Als u validatie voor onze kwaliteit nodig heeft, kijk dan eens naar merken die op FluentConveyors hebben vertrouwd. We hebben met een aantal van de grootste merken ter wereld samengewerkt en hen voorzien van hoogwaardige transportsystemen om aan hun hoge eisen te voldoen.

Overzicht
Marktoverzicht

De wereldwijde vraag naar transportbrandstof zal naar verwachting in 2030 met 55% toenemen in vergelijking met 2004. Als gevolg hiervan zal de vraag naar biobrandstoffen omhoogschieten.

Sommige landen hebben regionaal doelen gesteld om biobrandstoffen te gebruiken als pure mengsels of als blends. In landen als Duitsland en India sturen de regeringen bijvoorbeeld het gebruik van biodiesel in hun openbaarvervoersysteem. De door Europa vastgestelde richtlijn hernieuwbare energie (RED) heeft tot doel 10% van het transportsysteem hernieuwbare energie te laten gebruiken, zoals bio-ethanolbrandstof. Inspirerende initiatieven die bijdragen aan het algemene doel om tegen 2020 20% van de energiemix te bereiken.

De groeiende belangstelling voor alternatieve brandstoffen en de biobrandstofindustrie wereldwijd is grotendeels te danken aan de onzekere brandstofprijzen, energiezekerheid en voortdurende stijging van de emissieniveaus. Op dit moment is duurzaamheid nog nooit zo belangrijk geweest, en industrieën onderzoeken schone energiesystemen zoals windenergie en geavanceerde biobrandstoffen. De geleidelijke uitputting van de reserves aan fossiele brandstoffen heeft geleid tot hernieuwbare biobrandstoffen. Deze wereldwijde O & O-inspanningen hebben langzaam maar zeker geleid tot het gebruik van biobrandstoffen, die geleidelijk op weg zijn naar grootschalige commercialisering omdat ze bewijzen dat hun prestaties vergelijkbaar zijn met die van benzine en diesel.

Uitdaging
Marktuitdaging

Stijgende belastingen en invoerrechten hebben invloed op de wereldwijde groei van de markt voor biodiesel en hernieuwbare brandstoffen. Het aflopen van fiscale prikkels is ook een extra last voor de markt voor biodiesel.

Conformiteit
Marktconformiteit
  1. Wet op schoon water
  2. Wet inzake veilig drinkwater
  3. Wet behoud en terugwinning van hulpbronnen - vast en gevaarlijk afval
  4. Standaardprogramma voor hernieuwbare brandstof
  5. Schone lucht verdrag
  6. Emergency Planning and Community Right to Know Act
  7. OSHA
Oplossingen
Marktoplossingen

Ons doel met onze bio-brandstof transportsystemen is om de productiviteit te verhogen en kosten te verlagen met behulp van trog leegloper transportbanden en s lider bed transportbanden . Een goed systeem kan de arbeids- en verwerkingstijd verkorten, de bedrijfskosten verlagen en de stroomopwekking en -output verhogen.