Vilkår og betingelser for flytende transportører på nettstedet

Sist endret januar 2020

Juridisk ansvarsfraskrivelse:

Disse bruksbetingelsene er å betrakte som deler av nettstedet Fluent Conveyors LLC (“Fluent”). Bruk av Fluents nettsted og av nettstedrelaterte tjenester levert av Fluents nettsted er underlagt din overholdelse av vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor. Ved å bruke Fluents hjemmeside, erkjenner du at du godtar å være bundet av alle vilkårene og betingelsene nevnt nedenfor. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, må du ikke bruke Fluents hjemmeside.

Endring av vilkårene for bruk:

Disse bruksvilkårene kan endres fra tid til annen etter Fluents skjønn og med eller uten uttrykkelig varsel til noen brukere ved å legge ut de endrede vilkårene på Fluents nettsted. Alle endrede vilkår skal automatisk tre i kraft umiddelbart etter at de opprinnelig ble lagt ut. Ved å bruke dette nettstedet er du bundet av en slik endring eller revisjon; Derfor bør du besøke denne siden med jevne mellomrom for å se på den nyeste versjonen av disse bruksvilkårene.

Koblinger til tredjeparts nettsteder:

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse andre nettstedene er ikke under Fluents kontroll og Fluent er ikke ansvarlig for innholdet eller informasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller ytterligere lenker på disse andre nettstedene. Disse koblingene gis bare for deg som en bekvemmelighet, og inkluderingen av en hvilken som helst lenke innebærer ikke godkjenning av Fluent eller Fluents nettsted. Du er ansvarlig for konsekvensene av å se på disse andre nettstedene.

Produktinformasjon:

Dette nettstedet kan inneholde informasjon om Fluents produkter og tjenester. Fluent vil forsøke å gi nøyaktig og betimelig informasjon om sine produkter og tjenester. Imidlertid garanterer ikke Fluent at denne informasjonen vil være fullstendig, nøyaktig eller oppdatert, og Fluent forbeholder seg retten til å endre, endre, erstatte eller slette informasjon om Fluent og dets produkter og tjenester når som helst uten varsel eller forpliktelse, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon relatert til priser, betalinger, spesifikasjoner, utstyr, materialer, design, tilgjengelighet av produkter, tidspunkt og levering.

Tredjepartsinformasjon:

Dette nettstedet kan inneholde informasjon levert av eller hentet fra en tredjepart. Selv om Fluent vil gjøre sitt beste for å sikre at denne informasjonen er nyttig og nøyaktig, er ikke Fluent ansvarlig for fullstendigheten, ektheten eller nøyaktigheten av denne informasjonen, og denne informasjonen blir kun gitt deg. Du er ansvarlig for å bekrefte fullstendigheten, ektheten og nøyaktigheten av denne informasjonen.

Ansvarsfraskrivelse:

Selv om det er ivaretatt at all informasjon på dette nettstedet er korrekt og riktig, samtykker du uttrykkelig i at bruk av Fluents nettsted er på din eneste risiko. Fluent fraskriver seg alle garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, for noe innhold på Fluents nettsted. Fluent garanterer ikke at Fluents hjemmeside eller informasjonen gitt her vil være uavbrutt, feilfri, rettidig, sikker eller at den vil oppfylle dine krav. Nedlastinger av informasjon eller råd hentet fra Fluents nettsted, enten det er skriftlig eller muntlig, er etter eget skjønn og risiko. I tillegg eksisterer det en mulighet for at uautoriserte tillegg, sletting og konsekvenser av nedlasting eller innhenting av informasjon fra Fluents nettsted, inkludert, uten begrensning, skade på data eller datasystemer.

Ansvarsbegrensning:

Under ingen omstendigheter skal Fluent være ansvarlig for tapt fortjeneste eller direkte eller indirekte spesielle, tilfeldige eller følgeskader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk eller manglende evne til å bruke Fluents nettsted, selv om Fluent har blitt informert om muligheten for slike skader .Fluent overvåker ikke, og kan ikke overvåke, sensurere eller redigere innholdet i brukernes meldinger eller innlegg til dette nettstedet. Brukere alene er ansvarlige for innholdet i meldingene deres, og konsekvensene av slike meldinger. Du må være klar over at hvis du frivillig avslører personlig informasjon (f.eks. Brukernavn, e-postadresse osv.) På dette nettstedet, kan informasjonen samles inn og brukes av andre og kan føre til uønskede meldinger fra andre parter.

Opphavsrett og varemerker:

Innholdet på dette nettstedet er eksklusiv eiendom til Fluent og kan beskyttes av gjeldende lover om copyright og varemerker. Alle rettigheter forbeholdt.

Sist endret april 2016