Bio-drivstoff

klarert av globale merkevarer

Hvis du trenger validering for vår kvalitet, kan du bare se på merker som har tillit til FluentConveyors. Vi har jobbet med noen av de største merkene på planeten, og gitt dem topptransportsystemer som samsvarer med deres krevende krav.

Oversikt
Markedsoversikt

Den globale etterspørselen etter drivstoff til transport forventes å øke med 55% innen 2030 sammenlignet med 2004. Som et resultat er etterspørselen etter biodrivstoff satt til å skyrocket.

Noen land har satt regionale mål om å bruke biodrivstoff som rene blandinger eller som blandinger. For eksempel regjerer myndighetene i land som Tyskland og India bruken av biodiesel i det offentlige transportsystemet. Direktivet om fornybar energi (RED) satt av Europa tar sikte på at 10% av transportsystemet skal bruke fornybar energi, for eksempel bioetanol. Inspirerende initiativer som bidrar til det overordnede målet om å oppnå 20% av energimiksen innen 2020.

Den økende interessen for alternative drivstoff og biodrivstoffindustrien globalt skyldes i stor grad usikre drivstoffpriser, energisikkerhet og kontinuerlig økning i utslippsnivåene. På dette tidspunktet har bærekraft aldri vært viktigere, og næringer utforsker rene energisystemer som vindkraft og avansert biodrivstoff. Den gradvise uttømningen av fossile brennstoffreserver har gitt opphav til fornybar biodrivstoff. Denne FoU-innsatsen over hele verden har sakte men sikkert ført til bruk av biodrivstoff, som gradvis går over til storstilt kommersialisering når de beviser at ytelsen deres ligner på bensin og diesel.

Utfordring
Markedsutfordring

Økende skatt og importtoll påvirker veksten i markedet for biodiesel og fornybare drivstoff globalt. Utløp av avgiftsinsentiver er også en ekstra belastning for biodieselmarkedet.

Kompatibilitet
Market Compliancy
  1. Lov om rent vann
  2. Lov om trygt vann
  3. Ressursbevaring og gjenvinning Handelsfast og farlig avfall
  4. Fornybart drivstoffstandardsprogram
  5. Lov om ren luft
  6. Lov om beredskap og samfunnsrett til kunnskap
  7. OSHA
Solutions
Markedsløsninger

Vårt mål med våre bio-drivstoff transportanlegg er å øke produktiviteten og redusere kostnadene ved bruk av trau dagdriver transportbånd og s Lider seng transportbånd . Et ordentlig system kan redusere arbeidskraft og behandlingstid, senke driftskostnadene og øke kraftproduksjonen og produksjonen.